Навигација

Смиља Ђаковић

ПсеудонимиЈованка Петровић
Датум рођења1895.
Датум смрти1945.

Лична ситуација

Смиља Ђаковић била је верена за брата Владислава Петковића Диса. Након његове смрти није се удавала. 

Националностсрпска
Матерњи језиксрпски
Брачни статуснеудата

Професионална ситуација

Смиља Ђаковић забележена је као власница часописа Мисао. Помагала је многе писце, међу којима су Стеван Јаковљевић и Милан Јањушевић, а Тину Ујевићу дала је посао у редакцији часописа.

Написала је неколико прича, од којих су три објављене, „Послератни путници”, „Ујак Аксентије” и „Безвлашће”. Ове њене приче обликоване су искуством рата и објављене под псеудонимом Јованка Петровић. Јелена Скерлић Ћоровић бележи да је неколико њених песама објављено под њеним правим именом у једном дечјем листу, а да је такође написала и један социјални роман. Исидора Секулић написала је есеј о њој, „Забележити име Смиље Ђаковић”, а Јелена Скерлић Ћоровић је спомиње у својој књизи Живот међу људима, мемоарски записи

Коришћен извор:

Хаџић, Зорица. (2014). Белешка о заборављеној Смиљи Ђаковић и њеним причама. Прича. Часопис за причу и приче о причама. Београд, септембар-децембар 2014. година VIII, број 28-29, стр. 231-238

Језици на којима је писаласрпски

Радови

Чланци и други саставни делови

Читала је

    * Наведене су само ауторке из базе