Navigacija

Zaplet u komediji srpskog realizma: između Jovana Sterije Popovića i Branislava Nušića

Aleksandar Pejčić, 2012.
Autor Aleksandar Pejčić
Tip monografije
O autoru Lela Davičo
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Filološki fakultet
Godina 2012.
Fizički opis 685 str.
Žanr doktorska disertacija
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa