Navigacija

Materinska čitanka: za Srpske Kćeri i Matere

Jela Popović Spasić, 1905.
No photo
Autori Jela Popović Spasić
Tip rada Monografije
Mesto / Izdavač Beograd / Štampa Savića i Komp.
Godina 1905.
Fizički opis 318 str. ; [5] listova s fotogr. ; 18 cm
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

U koautorstvu sa Petrom Stojanovićem.

Radovi