Навигација

Надежда Вељковић

Датум рођења1881.
Датум смрти1961.
Везе

Лична ситуација

Професионална ситуација

Професијаучитељица/наставница/гувернанта

Рецепција

Читала је

    * Наведене су само ауторке из базе