Навигација

Јелена Лазаревић

Датум рођења1873.
Датум смрти1947.

Лична ситуација

Јелена Лазаревић је била класна учитељица Више женске школе у Београду, књижевница и активна чланица женских удружења попут Кола српских сестара, Београдског женског друштва, Српског народног женског савеза.  

Место боравкаСрбија
Националностсрпска
Матерњи језиксрпски

Професионална ситуација

1902 - 1910. Била класна учитељица Више женске школе и предавала је историју

1903. Присуствовала је првом састанку Кола српских сестара, заједно са Надеждом Петровић, Делфом и Иваном Иванићем, Косаром Цветковић, Јулком Јањић, Маријом Јелачић Павловић и Мицом Мишковић. Једно време је вршила дужност секретара Кола српских сестара.

1906. Јелена Лазаревић је присуствовала конференцији филантропског одбора Међународне алијансе за право гласа жена у Паризу у мају 1906. године. Извештај са конференције изнела је у облику чланка који је објављен у децембарском броју часописа Домаћица гласила Београдског женског друштва. На конференцији је започета иницијатива о оснивању женског савеза у Србији. Залагањем Јелене Лазаревић 5. октобра 1906. године основан је Српски народни женски савез. Оснивачи савеза били су Београдско женско друштво, Коло српских сестара, Одбор Кнегиње Љубице и Материнско удружење.

1928. На прослави поводом тридесетогодишњице рада Јелене Димитријевић, 30. децембра у Великој сали Универзитета говорила је као представница Београдског женског друштва.

1928. Поводом културне манифестације „Месец дана енглеске културе“ у Београду, а на позив Станке Лозанић написала је монографију Енглескиње у српском народу у којој је приказала допринос британских и шкотских добротворки српском народу током и након ратних периода. Монографија започиње биографским подацима краљице Викторије, а обухвата податке од 18. века и леди Мери Вортлеј Монтагју (Lady Mary Wortley Montagu), преко Аделине Паулине Ирби (Adeline Paulina Irby) на простору Балканског полуострва познатије као Мис Ирби, до Флоре Сандс (Flora Sandes). Штампана је 1929. године у Државној штампарији Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, као издање Београдског женског друштва.

 

 

Извори:

Милановић, Јасмина. Јелена Димитријевић и женска друштва. Књиженство, бр. 7, 2017, доступно на: http://www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2017/zenska-knjizevnost-i-kultura/jelena-dimitrijevic-i-zenska-drustva

 Одбор госпођа „Кнегиња Љубица“ 1899-1942. Историја 20. века, бр. 1, 2015.

Педесето-годишњица 1863 - 1913. ур. Косара Цветковић. 1913. доступно на:  https://digitalna.bgb.rs/jsp/RcWebImageViewer.jsp?doc_id=8c610e5b-654b-4fa9-aee7-aea3bd72e983/bgb00001/00000001/00000021

Столић, Ана. Правила Српског народног женског савеза из 1909. године. Мешовита грађа, бр. 40, 2019.

 

Податке сакупила и ауторку уредила: И.Д.

Професијаучитељица/наставница/гувернанта
Језици на којима је писаласрпски
Чланстваудружења/организација

Радови

Рецепција

Читала је

    * Наведене су само ауторке из базе