Navigacija

Novo delo gospođe J. Belović-Vernažikovske

1927 .
Autor
Tip članci i drugi sastavni delovi
O autoru Jelica Belović Bernadžikovska
O radu Die Sitten der Sudslaven
Objavljeno u Ženski pokret
Broj 12
Godina 1927 .
Strana 3
Žanr prikaz
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa