Navigacija

Leksikon srpskoslovenskog štamparstva

Mitar Pešikan, 1994.
Autor Mitar Pešikan
Tip članci i drugi sastavni delovi
O autoru Elena Basarab
Objavljeno u Pet vekova srpskog štamparstva 1494–1994
Godina 1994.
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke