Navigacija

Književno delo Anđelije L. Lazarević - "Palanka u planini" i "Lutanja"

Velimir Živojinović, 1926.
Autor Velimir Živojinović
Tip članci i drugi sastavni delovi
O autoru Anđelija Lazarević
Objavljeno u Misao
Broj knj. XHII, sv. 7 i 8
Godina 1926.
Strana 501-504
Žanr kritički tekst
Zemlja Srbija
Jezik srpski