Navigacija

Jezik nagoveštaja: intertekstualno čitanje Tuge za mladencem Uglješom

Jelena N. Pilipović, 2011.
Autor Jelena N. Pilipović
Tip članci i drugi sastavni delovi
O autoru Jelena Mrnjavčević, Jefimija
Objavljeno u Knjiženstvo
Broj 1
Godina 2011.
Žanr naučni rad
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa

Napomena

Rad je preštampan i u publikaciji Ženska čitanka, priredila Vera Kopicl, Novi Sad: Akademska knjiga, 2015, str. 15-23. Rad je u nešto izmenjenoj verziji objavljen u zborniku Knjiženstvo: teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, ur. Biljana Dojčinović, Aleksandra Vraneš, Zorica Bečanović-Nikolić. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd, 2015, str. 27-43.

Digital Material