Navigacija

Hronologija života i rada Milke Aleksić Grgurove (1840-1924)

Svetlana Tomić, 2014.
Autor Svetlana Tomić
Tip članci i drugi sastavni delovi
O autoru Milka Grgurova
Objavljeno u REČI, Časopis za jezik, književnost i kulturu
Broj 7
Godina 2014.
Strana 176-186
Žanr biografija
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa