Navigacija

Dr. Julka Hlapec-Đorđević: Osećanja i opažanja

Jela Spiridonović Savić, 1935.
Autor Jela Spiridonović Savić
Tip članci i drugi sastavni delovi
O autoru Julija Hlapec Đorđević
Objavljeno u Srpski književni glasnik
Broj knj. 46, br. 7
Godina 1935.
Strana 545–546
Žanr prikaz
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa