Navigation

Dr. Julka Hlapec-Đorđević: Osećanja i opažanja

Jela Spiridonović Savić, 1935
Author Jela Spiridonović Savić
Reception Type articles and other similar texts
About author Julija Hlapec Đorđević
Published at Srpski književni glasnik
Number knj. 46, br. 7
Year 1935
Pages 545–546
Genre review
Country Serbia
Language Serbian
Web Address