Navigacija

Stara srpska književnost

Jelena Balšić, 2001.
No photo
Autori Jelena Balšić
Tip rada Monografije
Mesto / Izdavač Sremski Karlovci-Novi Sad / Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Godina 2001.
Fizički opis 418 str. ; 23 cm
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Priredila Svetlana Tomin, antologija, prevod Otpisanija bogoljubnog

* N.M.