Navigacija

Pesme

Milica Stojadinović, Veljko Petrović, Anica Savić Rebac, Radmila S. Petrović, Milan Savić, Ilija Ognjanović, Đorđe Rajković i Pero Zubac, 2008.
No photo
Autori Milica Stojadinović, Veljko Petrović, Anica Savić Rebac, Radmila S. Petrović, Milan Savić, Ilija Ognjanović, Đorđe Rajković i Pero Zubac
Tip rada Monografije
Autori predgovora Pero Zubac
Autori pogovora Pero Zubac
Mesto / Izdavač Bačka Palanka / Društvo za nauku i stvaralaštvo Logos
Godina 2008.
Fizički opis 486 str., [16] str. s tablama (faks.) : autorove slike ; 22 cm
Žanr rada poezija
Država Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Komentar

Zbirka: Sabrana dela Milice Stojadinović Srpkinje, Biblioteka Srpska kulturna baština.

 

Predgovor / Pero Zubac (7-83)
Milica Stojadinović / Đorđe Rajković (359-385)
Milica Stojadinovića-Srpkinja / Milan Savić (387-408)
Milica Stojadinovićeva Srpkinja / Ilija Ognjanović (409-410)
Milica Stojadinović Srpkinja / Anica Savić-Rebac (411-419)
Milica Stojadinović-Srpkinja / Veljko Petrović (421-422)
M. S. Srpkinja i Draga Dejanović o ženama / Radmila S. Petrović (423-456)
Milica Stojadinović Srpkinja : svetlo ime u tamnim vremenima / Pero Zubac (459-478)
Napomene uz ovo izdanje (479-481)
Pesme u knjigama Milice Stojadinović Srpkinje (483-486).

Radovi

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Neknjižna građa

Prevodi