Navigacija

Viktorija Jugović Risaković

Suprug Vladimir Jugović
Datum rođenja 1878.
Datum smrti 1913.

Lična situacija

Viktorija Jugović Risaković rođena je 1878. Godine u Galovcu, u Hrvatskom zagorju, gde je završila osnovnu školu. Devojačku školu završila je u Varaždinu, zatim je školovanje nastavila u Zagrebu na višoj školi.

Obišla je mnogo zemlje: Nemačku, Austriju, Mađarsku, Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, što je uticalo na njeno stvaralaštvo.

Bila je udata za Vladimira Jugovića, apotekara, koji se bavio i književnošću.

Mesto rođenja Galovac
Nacionalnost srpska
Bračni status udata
Obrazovanje univerzitetsko obrazovanje

Profesionalna situacija

Viktorija Jugović Risaković pisala je bajke i pesme. Njena dela izlazila su u brojnim časopisima: u PobratimuNarodnoj odbrani, Svijetlu, Novom suncu, Jadranu, Srpstvu, Zastavi, Ženskom svijetu, Kolu Matice hrvatske, Slovu, Našim pravicama, Prosvjeti i Fruškogorcu.

Bila je urednica Fruškogorca. Pisala je i objavljivala i na nemačkom jeziku.

Izvor:

Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića sakupio, obradio i sredio Vlastoje D. Aleksijević (1911–1969); Četvrta sveska: Z-J;

Dostupno na: http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Katalozi_i_bibliografije/P_425/P_425_04#page/0/mode/1up

Autorku uredila: Milica Đuričić

 

Profesija autorka proze/romana i urednica časopisa

Radovi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Čitala je

    * Navedene su samo autorke iz baze