Navigacija

Ekaterina Braćevački Jovanović

Suprug Prokopije Braćevački
Datum rođenja 1809.
Datum smrti 1846.

Lična situacija

Postoje podaci da je rođena pre 1809. godine ili u Novom Sadu ili u Somboru, gde je, pretpostavlja se, završila osnovnu školu i obrazovala se za zvanje učiteljice.

Trećeg februara 1829. godine udala se za Prokocija Braćevačkog. Ostali su u braku do 1834. godine, ali nije poznato da li se razvela ili je ostala udovica.

Godine 1840. preselila se u Zemun.

Pre 1846. godine ponovo se udala, ali nema podataka o njenom suprugu, kao ni o tačnom datumu njene smrti.

Mesto rođenja Novi Sad/Sombor
Bračni status preudata
Obrazovanje pohađala školu

Profesionalna situacija

Do 1840. godine radila je kao „nastavnica peštanskih nedoraslih devica u Ludoviceumu“. Nakon toga počela je da radi u Zemunu u osnovnoj „Ženskoj školi”, malo posle njenog osnivanja. Za svoj rad u školi bila je nagrađivana u nekoliko navrata.

Bavila se i poezijom. Bila je i saradnica „Srbskog Narodnog Lista”, „Letopisa Matice srpske” i „Dodatka Novina Srbskih” u kojima je objavljivala svoje pesme.

Pesme objavljene u „Letopisu Matice srpske” štampane su u „Antologiji srpskog rodoljubivog pesništva“ u Beogradu 1967. godine.

Izvor:

„Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića sakupio, obradio i sredio Vlastoje D. Aleksijević (1911–1969); Prva sveska: katalog A-B dostupno na: http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Katalozi_i_bibliografije/P_425/P_425_01#page/0/mode/1up

Beleška o životu i delu str. 408-410

Autorku uredila: Milica Đuričić

Profesija pesnikinja i učiteljica/nastavnica/guvernanta

Čitala je

    * Navedene su samo autorke iz baze