Navigation

Poleznaя razmыšlenія o četыrehЪ godišnihЪ vremenehЪ : sЪ osobennыmЪ pribavlenіemЪ o Trudolюbїi čelověka, i ottudu proishodящeй Vseobщeй polzě / sočinenna i na světЪ izdana Eýstahіeю otЪ ArsičЬ.

Eustahija Arsić, 1816