Navigation

Bibliografija knjiga ženskih pisaca u Jugoslaviji

1936.
Author
Reception Type monographs
About author Kosara K. Cvetković
Publish Place: Publisher Beograd, Ljubljana, Zagreb: Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji
Year 1936.
Genre essay
Country Serbia
Language Serbian