Navigacija

J. Hlapec-Đorđević, Omladinka Draga Dejanović

Radmila S. Petrović, 1930.
Autor Radmila S. Petrović
Tip članci i drugi sastavni delovi
O autoru Julija Hlapec Đorđević
Objavljeno u Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu
Broj knj. 3, sveska 1
Godina 1930.
Strana 172–173
Žanr prikaz
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa