Navigation

Podróże w czasie i przestrzeni

Magdalena Koch, 2000.
Author Magdalena Koch
Reception Type monographs
About author Isidora Sekulić
Publish Place: Publisher Wrosław: Uniwersytet Wrosław
Year 2000.
Editions

*N.M.

Genre essay
Country Poland
Language Polish