Navigation

Pisma Jelene Dimitrijević

Slobodanka Peković, 1986
Author Slobodanka Peković
Reception Type articles and other similar texts
About work Pisma iz Niša o haremima
Published at Pisma iz Niša o haremima
Year 1986
Pages I-XV
Genre review
Country Serbia
Language Serbian
Web Address