Navigation

Jelena Dimitrijević: Novi svet ili U Americi godinu dana

Živorad Mladenović, 1935
Author Živorad Mladenović
Reception Type articles and other similar texts
About work Novi svet ili U Americi godinu dana
Published at Letopis Matice srpske
Number 342
Year 1935
Pages 265-267
Genre critique
Country Serbia
Language Serbian