Navigation

*Pesma povodom smrti Anice Bošković

Brno Džamanjić, 1911
Author Brno Džamanjić
Reception Type articles and other similar texts
About author Anica Bošković
Published at Spomenica Ruđera Josipa Boškovića
Year 1911
Pages 143
Genre poem
Country Croatia
Language Latin