Конкурс за избор сарадника - Драматургија

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурс за попуњавање следећег радног места:

 

 

 

  1. Сарадник у звању асистента за уметничку област Драматургија наставне предмете: Позоришна и радио драматургија и Драматургија видео игара.

 

Услови:

  • дипломирани драматург Факултет драмских уметности или    мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Драматургије;
  • уписане докторске академске студије ФДУ;
  • као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 

Напомена:

  • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
  • Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту Факултета драмских уметности у Београду.
  • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
  • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/415/FDU_u_boji_verzija_2.jpg