Радови

Наслов Име ауторке Година Земља Језик Тип
Ради ње Драгиња Драга Гавриловић 1896 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ради објашњења Наталија Петровић Каравелова Србија српски Монографије
Раднику Јела Поповић Спасић 1901 Србија српски Чланци и други саставни делови
Развијање социјалне свести Паулина Лебл Албала 1930 Србија српски Чланци и други саставни делови
Развој универзитетски образованих жена Паулина Лебл Албала 1930 Србија српски Монографије
Развој универзитетског образовања жена Паулина Лебл Албала 1928 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разговор душа Косара К. Цветковић 1909 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разговор између мајке и кћери Јулка Јанић (рођ. Томић) 1912 Србија српски Преводи
Разговор пастирски (одломак) Аница Бошковић 1973 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор пастирски (одломци) Аница Бошковић 1994 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор пастирски врху порођења Господинова једне дјевојчице Дубровкиње Аница Бошковић 1881 Хрватска српски Монографије
Разговор с Исукрстом на криђу пропетијем Анице Бошковић дјевојчице дубровачке Аница Бошковић 1998 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор са музом : (Једно ћеретање) Даница Бандић-Телечки 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разговор цвијећа Јелица Беловић Бернаджиковска 1901 Хрватска српски Монографије
Разлози Даница Бандић-Телечки 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разматрања поводом библиографије књига женских писаца у Југославији Паулина Лебл Албала 1939 Србија српски Чланци и други саставни делови
Размишљања о љубави Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Размишљање о будућој женској школи Maрија Мага Магазиновић 1942 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разочаране: роман из турских савремених харема. Први део Анка Каралић 1906 Србија српски Преводи
Разуме се ону лепшу Драгиња Драга Гавриловић 1886 Србија српски Чланци и други саставни делови
Распоред рада у I разреду основне школе Анђелија Станчић-Спајић 1912 Србија српски Монографије
Рат Милица Јанковић 1912 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ратари Милка Гргуровa 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рачуница Милка Свет. Вуловић 1881 Србија српски Преводи
Рачунске шале за наше мале Јованка Хрваћанин 1946 Србија српски Монографије
Редом (први део) Милица Јанковић 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Редом (свршетак) Милица Јанковић 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Резигнација Даница Марковић 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Релативитет у делу Л. Пирандела Исидора Секулић 1926 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ренесанса Аница Савић Ребац 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ретка срећа: шаљива игра у једном чину / написала Милева Симићева Милева Симић 1900 Србија српски Монографије
Рефлексије Jeлена Димитријевић 1906 Чешка српски Чланци и други саставни делови
Рефлексије (У споменицу Олги Чечелској) Анђелија Станчић-Спајић 1894 Србија српски Чланци и други саставни делови
Реч две о васпитању наших Српкињица Јулка Стратимировић 1896 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ритмичка гимнастика Maрија Мага Магазиновић 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови
Роб Јулка Стратимировић 1895 Србија српски Чланци и други саставни делови
Роберт Овен и његови покушаји о друштвеним реформама Милица Тодоровић-Нинковић 1872 Србија српски Чланци и други саставни делови
Робинзон Крусо Емилија (Милица) Лазић 1845 Србија српски Преводи
Робинзон Крусо Емилија (Милица) Лазић 1873 Србија српски Преводи
Роду србском Екатерина Браћевачки Јовановић 1841 Србија српски Чланци и други саставни делови
Роман награђен светском наградом Јулија Хлапец Ђорђевић 1937 Србија српски Чланци и други саставни делови
Руђин Зорка Велимировић 1913 Србија српски Преводи
Рубаиати Јелена Скерлић Ћоровић 1932 Србија српски Преводи
Ружица Стојановић Паулина Лебл Албала 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Руководство за кројење и шивење женског и дечјег одела Љуба Минковић 1911 Србија српски Преводи
Рукописна оставштина Драгиња Драга Гавриловић Србија српски Некњижна грађа
Руска књижевност и студенти Исидора Секулић 1910 Србија српски Чланци и други саставни делови
Руска читанка за I и II раз. више женске школе Настасија Глушчевић 1891 Србија српски Монографије
Руска читанка за I и II раз. више женске школе Настасија Глушчевић 1894 Србија српски Монографије
Рускиња: прошлост и садашњост руског жењскиња, његов живот, рад, обичаји и друштвени положај: етнографска студија Живана Милићевић 1895 Хрватска српски Преводи

Приказани резултати 1501 до 1550 од укупно 1902 резултата.