Радови

Наслов Име ауторке Година Земља Језик Тип
Писци словенског средњег вијека Јелена Балшић 1996 Србија српски Монографије
Питање Милица Стојадиновић 1851 Србија српски Чланци и други саставни делови
Питам... Софија Стефановић 1884 Србија српски Чланци и други саставни делови
Плава госпођа Милица Јанковић 1924 Србија српски Монографије
Плави доброћудни вали Милица Јанковић 1929 Србија српски Монографије
Плави месец Д. Искрић 1898 Србија српски Преводи
Платонска и хришћанска љубав Аница Савић Ребац 1936 Србија српски Монографије
Плебејка сам, да! Љубица Ивошевић Димитров 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Племићско гњездо Милева Станишић 1877 Србија српски Преводи
Племићско гнездо Зорка Велимировић 1915 Србија српски Преводи
По случају одласка у Србију Козацима Милева Станишић 1876 Србија српски Преводи
Пољско цвеће Милена Миладиновић 1901 Србија српски Преводи
Пољско цвеће - збирка народних приповедака Јелица Беловић Бернаджиковска 1899 Босна и Херцеговина српски Монографије
Пољубац Косара К. Цветковић 1939 Србија српски Преводи
Пољубац Косара К. Цветковић 1981 Србија српски Преводи
Пољубац Косара К. Цветковић 1989 Србија српски Преводи
Пољубац Косара К. Цветковић 1990 Србија српски Преводи
Побуњена душа Jeлена Димитријевић 1909 Босна и Херцеговина српски Чланци и други саставни делови
Побуна лутака: чаробна комедија у 3 чина с певањем и играњем Косара К. Цветковић 1925 Србија српски Преводи
Повеља монахиње Јевгеније Дечанима Милица Немањић Хребељановић 2007 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поводом изложбе књига југословенских књижевница у Београду Паулина Лебл Албала 1937 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поводом Конгреса Интернационалног женског савеза у Дубровнику Паулина Лебл Албала 1936 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поводом премијере Нушићевог „Ујежа“ Паулина Лебл Албала 1935 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поводом смрти Томе Масарика Паулина Лебл Албала 1937 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поглед на скупштину Југословенског женског савеза Паулина Лебл Албала 1934 Србија српски Чланци и други саставни делови
Под јесен Даница Бандић-Телечки 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Под брезом Јованка Хрваћанин 1955 Србија српски Монографије
Под небом вечно плавим Jeлена Димитријевић Србија српски Некњижна грађа
Под утиском сна Jeлена Димитријевић 1907 Србија српски Чланци и други саставни делови
Подвојвода Јован Монастерлија Јулија Хлапец Ђорђевић 1908 Србија српски Чланци и други саставни делови
Подвојвода Јован Монастерлија (свршетак) Јулија Хлапец Ђорђевић 1908 Србија српски Чланци и други саставни делови
Подсећање Jeлена Димитријевић 1907 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поезија Августина Ујевића Исидора Секулић 1924 Србија српски Чланци и други саставни делови
Пожар Анђелија Станчић-Спајић 1895 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поздрав роду на Ново лето 1851 Милица Стојадиновић 1851 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поздрав Српкињама – Карловкињама од Калимегданке Косара К. Цветковић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поздравна песма кнезу Михаилу III Екатерина Браћевачки Јовановић 1841 Србија српски Чланци и други саставни делови
Позив на пренумерацију на најновије издање I, II и III књиге "Српскијех народнијех пјесама" сакупио их и на свијет издао Вук Стефан Караџић Ана Марија Краус Караџић 1874 Аустрија српски Монографије
Позивање Jeлена Димитријевић 1930 Србија српски Чланци и други саставни делови
Позна јесен Jeлена Димитријевић 1903 Србија српски Чланци и други саставни делови
Позно цвеће Зорка Велимировић 1921 Србија српски Преводи
Позоришне игре: Први корак - Дивљакиња - Победила - У журби за славом - Злокобна нула - Девојчица са жижицама - Моја сестра Клара Љубица Ракић 1908 Србија српски Преводи
Позоришне игре: Први корак - Дивљакиња - Победила - У журби за славом - Злокобна нула - Девојчица са жижицама - Моја сестра Клара1 Даница Савић 1908 Србија српски Монографије
Позоришне игре: Први корак - Дивљакиња - Победила - У журби за славом - Злокобна нула - Девојчица са жижицама - Моја сестра Клара2 Полексија Савић 1908 Србија српски Монографије
Полаженик. Позоришна игра за децу у једном чину својим ученицима написала Милева Симић Милева Симић 1891 Србија српски Монографије
Полезная размышленія о четырехЪ годишнихЪ временехЪ : сЪ особеннымЪ прибавленіемЪ о Трудолюбїи человěка, и оттуду происходящей Всеобщей ползě / сочиненна и на свěтЪ издана Еýстахіею отЪ АрсичЬ. Еустахија Арсић 1816 Мађарска српски Монографије
Полицајка названа Мачије око Драга Машин 1884, 1885 Србија српски Преводи
Попут шеталице Даница Марковић 1910 Србија српски Чланци и други саставни делови
Породица Смиљанићева Милка Гргуровa 1904 Србија српски Чланци и други саставни делови
Породична писма Ј.Скерлића Јелена Скерлић Ћоровић 1964 Србија српски Чланци и други саставни делови

Приказани резултати 1351 до 1400 од укупно 1929 резултата.