Радови

Наслов Име ауторке Година Земља Језик Тип
Под јесен Даница Бандић-Телечки 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Под брезом Јованка Хрваћанин 1955 Србија српски Монографије
Под небом вечно плавим Jeлена Димитријевић Србија српски Некњижна грађа
Под утиском сна Jeлена Димитријевић 1907 Србија српски Чланци и други саставни делови
Подвојвода Јован Монастерлија Јулија Хлапец Ђорђевић 1908 Србија српски Чланци и други саставни делови
Подвојвода Јован Монастерлија (свршетак) Јулија Хлапец Ђорђевић 1908 Србија српски Чланци и други саставни делови
Подсећање Jeлена Димитријевић 1907 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поезија Августина Ујевића Исидора Секулић 1924 Србија српски Чланци и други саставни делови
Пожар Анђелија Станчић-Спајић 1895 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поздрав роду на Ново лето 1851 Милица Стојадиновић 1851 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поздрав Српкињама – Карловкињама од Калимегданке Косара К. Цветковић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Поздравна песма кнезу Михаилу III Екатерина Браћевачки Јовановић 1841 Србија српски Чланци и други саставни делови
Позив на пренумерацију на најновије издање I, II и III књиге "Српскијех народнијех пјесама" сакупио их и на свијет издао Вук Стефан Караџић Ана Марија Краус Караџић 1874 Аустрија српски Монографије
Позивање Jeлена Димитријевић 1930 Србија српски Чланци и други саставни делови
Позна јесен Jeлена Димитријевић 1903 Србија српски Чланци и други саставни делови
Позно цвеће Зорка Велимировић 1921 Србија српски Преводи
Позоришне игре: Први корак - Дивљакиња - Победила - У журби за славом - Злокобна нула - Девојчица са жижицама - Моја сестра Клара Љубица Ракић 1908 Србија српски Преводи
Позоришне игре: Први корак - Дивљакиња - Победила - У журби за славом - Злокобна нула - Девојчица са жижицама - Моја сестра Клара1 Даница Савић 1908 Србија српски Монографије
Позоришне игре: Први корак - Дивљакиња - Победила - У журби за славом - Злокобна нула - Девојчица са жижицама - Моја сестра Клара2 Полексија Савић 1908 Србија српски Монографије
Полаженик. Позоришна игра за децу у једном чину својим ученицима написала Милева Симић Милева Симић 1891 Србија српски Монографије
Полезная размышленія о четырехЪ годишнихЪ временехЪ : сЪ особеннымЪ прибавленіемЪ о Трудолюбїи человěка, и оттуду происходящей Всеобщей ползě / сочиненна и на свěтЪ издана Еýстахіею отЪ АрсичЬ. Еустахија Арсић 1816 Мађарска српски Монографије
Полицајка названа Мачије око Драга Машин 1884, 1885 Србија српски Преводи
Попут шеталице Даница Марковић 1910 Србија српски Чланци и други саставни делови
Породица Смиљанићева Милка Гргуровa 1904 Србија српски Чланци и други саставни делови
Породична писма Ј.Скерлића Јелена Скерлић Ћоровић 1964 Србија српски Чланци и други саставни делови
Породични живот Јевреја у средњем веку, према енглеској књизи Паулина Лебл Албала 1938 Србија српски Чланци и други саставни делови
Породични суд Милка Гргуровa 1909 Србија српски Чланци и други саставни делови
Порука Jeлена Димитријевић 1895 Босна и Херцеговина српски Чланци и други саставни делови
Посета Aнђелија Лазаревић 1. децембар 1919. Србија српски Чланци и други саставни делови
Поскочица Jeлена Димитријевић 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Посланство Ђорђа Ракоциа. Историчан роман. Мара Максимовић 1897 Србија српски Преводи
После десет година Милка Гргуровa 1910 Србија српски Чланци и други саставни делови
После живота Jeлена Димитријевић 1912 Србија српски Чланци и други саставни делови
После свечаности Даница Марковић 1926 Србија српски Чланци и други саставни делови
Последња фиока десно Милица Јанковић 1927 Србија српски Чланци и други саставни делови
Последње строфе Даринка Одовић 1925 Србија српски Монографије
Последњи разговори са Анатолом Франсом Јелена Скерлић Ћоровић 1992 Србија српски Преводи
Последњи тренуци млађаног живота Нат. Ђорић 1901 Србија српски Монографије
Последњи чланак Драгиња Драга Гавриловић 1889 Србија српски Чланци и други саставни делови
Последице домаћег васпитања, I део Даринка Буља-Косић 1909 Србија српски Монографије
Последице домаћег васпитања, II део Даринка Буља-Косић 1910 Србија српски Монографије
Послератни путници Смиља Ђаковић 1930 Србија српски Чланци и други саставни делови
Посмртни говор над гробом поч. Виде Прокић Љубица Пешић 1927 Србија српски Чланци и други саставни делови
Постанак и развитак Српске светосавске цркве у Бечу Вукосава Бичански-Мишић 1929 Србија српски Монографије
Поуке за домаћице Љубица Жељезовскова 1898 Србија српски Монографије
Похвала кнезу Лазару Јелена Мрњавчевић, Јефимија 1931 Србија српски Чланци и други саставни делови
Похвала кнезу Лазару Јелена Мрњавчевић, Јефимија 1936 Србија српски Чланци и други саставни делови
Похвала кнезу Лазару Јелена Мрњавчевић, Јефимија 1995 Велика Британија енглески Чланци и други саставни делови
Похвала кнезу Лазару Јелена Мрњавчевић, Јефимија 2000 Мађарска енглески Чланци и други саставни делови
Поштење је претежније од новаца. Разгледна драма у једној радњи за децу Даница Кузмановић 1881 Србија српски Преводи

Приказани резултати 1351 до 1400 од укупно 1902 резултата.