Радови

Наслов Име ауторке Година Земља Језик Тип
С једне... Софија Стефановић 1884 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ручна књижица за клиничка лабораториска испитивања Марија Лемешић 1924 Србија српски Монографије
Рускиња: прошлост и садашњост руског жењскиња, његов живот, рад, обичаји и друштвени положај: етнографска студија Живана Милићевић 1895 Хрватска српски Преводи
Руска читанка за I и II раз. више женске школе Настасија Глушчевић 1891 Србија српски Монографије
Руска читанка за I и II раз. више женске школе Настасија Глушчевић 1894 Србија српски Монографије
Руска књижевност и студенти Исидора Секулић 1910 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рукописна оставштина Драгиња Драга Гавриловић Србија српски Некњижна грађа
Руководство за кројење и шивење женског и дечјег одела Љуба Минковић 1911 Србија српски Преводи
Ружица Стојановић Паулина Лебл Албала 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рубаиати Јелена Скерлић Ћоровић 1932 Србија српски Преводи
Руђин Зорка Велимировић 1913 Србија српски Преводи
Роман награђен светском наградом Јулија Хлапец Ђорђевић 1937 Србија српски Чланци и други саставни делови
Роду србском Екатерина Браћевачки Јовановић 1841 Србија српски Чланци и други саставни делови
Робинзон Крусо Емилија (Милица) Лазић 1845 Србија српски Преводи
Робинзон Крусо Емилија (Милица) Лазић 1873 Србија српски Преводи
Роберт Овен и његови покушаји о друштвеним реформама Милица Тодоровић-Нинковић 1872 Србија српски Чланци и други саставни делови
Роб Јулка Стратимировић 1895 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ритмичка гимнастика Maрија Мага Магазиновић 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови
Реч две о васпитању наших Српкињица Јулка Стратимировић 1896 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рефлексије (У споменицу Олги Чечелској) Анђелија Станчић-Спајић 1894 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рефлексије Jeлена Димитријевић 1906 Чешка српски Чланци и други саставни делови
Ретка срећа: шаљива игра у једном чину / написала Милева Симићева Милева Симић 1900 Србија српски Монографије
Ренесанса Аница Савић Ребац 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Релативитет у делу Л. Пирандела Исидора Секулић 1926 Србија српски Чланци и други саставни делови
Резигнација Даница Марковић 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Редом (свршетак) Милица Јанковић 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Редом (први део) Милица Јанковић 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рачунске шале за наше мале Јованка Хрваћанин 1946 Србија српски Монографије
Рачуница Милка Свет. Вуловић 1881 Србија српски Преводи
Ратари Милка Гргуровa 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рат Милица Јанковић 1912 Србија српски Чланци и други саставни делови
Распоред рада у I разреду основне школе Анђелија Станчић-Спајић 1912 Србија српски Монографије
Разуме се ону лепшу Драгиња Драга Гавриловић 1886 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разочаране: роман из турских савремених харема. Први део Анка Каралић 1906 Србија српски Преводи
Размишљање о будућој женској школи Maрија Мага Магазиновић 1942 Србија српски Чланци и други саставни делови
Размишљања о љубави Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Разматрања поводом библиографије књига женских писаца у Југославији Паулина Лебл Албала 1939 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разлози Даница Бандић-Телечки 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разговор цвијећа Јелица Беловић Бернаджиковска 1901 Хрватска српски Монографије
Разговор са музом : (Једно ћеретање) Даница Бандић-Телечки 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разговор с Исукрстом на криђу пропетијем Анице Бошковић дјевојчице дубровачке Аница Бошковић 1998 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор пастирски врху порођења Господинова једне дјевојчице Дубровкиње Аница Бошковић 1881 Хрватска српски Монографије
Разговор пастирски (одломци) Аница Бошковић 1994 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор пастирски (одломак) Аница Бошковић 1973 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор између мајке и кћери Јулка Јанић (рођ. Томић) 1912 Србија српски Преводи
Разговор душа Косара К. Цветковић 1909 Србија српски Чланци и други саставни делови
Развој универзитетског образовања жена Паулина Лебл Албала 1928 Србија српски Чланци и други саставни делови
Развој универзитетски образованих жена Паулина Лебл Албала 1930 Србија српски Монографије
Развијање социјалне свести Паулина Лебл Албала 1930 Србија српски Чланци и други саставни делови
Раднику Јела Поповић Спасић 1901 Србија српски Чланци и други саставни делови

Приказани резултати 351 до 400 од укупно 1902 резултата.