Радови

Наслов Име ауторке Година Земља Језик Тип
Савети сеоској учитељици Марија Големовић 1899 Србија српски Монографије
Сабрана дела књ. 2. Приповетке, Девојачки роман, Преводи Драгиња Драга Гавриловић 1990 Србија српски Монографије
Сабрана дела књ. 1. Песме, приповетке Драгиња Драга Гавриловић 1990 Србија српски Монографије
Сабрана дела I - VII Аница Савић Ребац 1984 - 1988 Србија српски Монографије
Сабирање за најмлађе Јованка Хрваћанин 1946 Србија српски Монографије
Сањарије Даница Бандић-Телечки 1896 Србија српски Чланци и други саставни делови
Сањало Славка Кузмановић 1892 Србија српски Чланци и други саставни делови
Са срца Кристина Кика Ристић 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
Са првог конгреса Удружења универзитетски образованих жена Паулина Лебл Албала 1935 Србија српски Чланци и други саставни делови
Са посела Кристина Кика Ристић 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
Са конгреса Jeлена Димитријевић 2015 Србија српски Чланци и други саставни делови
С р е ћ а Jeлена Димитријевић 1904 Србија српски Чланци и други саставни делови
С једне... Софија Стефановић 1884 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ручна књижица за клиничка лабораториска испитивања Марија Лемешић 1924 Србија српски Монографије
Рускиња: прошлост и садашњост руског жењскиња, његов живот, рад, обичаји и друштвени положај: етнографска студија Живана Милићевић 1895 Хрватска српски Преводи
Руска читанка за I и II раз. више женске школе Настасија Глушчевић 1891 Србија српски Монографије
Руска читанка за I и II раз. више женске школе Настасија Глушчевић 1894 Србија српски Монографије
Руска књижевност и студенти Исидора Секулић 1910 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рукописна оставштина Драгиња Драга Гавриловић Србија српски Некњижна грађа
Руководство за кројење и шивење женског и дечјег одела Љуба Минковић 1911 Србија српски Преводи
Ружица Стојановић Паулина Лебл Албала 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рубаиати Јелена Скерлић Ћоровић 1932 Србија српски Преводи
Руђин Зорка Велимировић 1913 Србија српски Преводи
Роду србском Екатерина Браћевачки Јовановић 1841 Србија српски Чланци и други саставни делови
Робинзон Крусо Емилија (Милица) Лазић 1845 Србија српски Преводи
Робинзон Крусо Емилија (Милица) Лазић 1873 Србија српски Преводи
Роберт Овен и његови покушаји о друштвеним реформама Милица Тодоровић-Нинковић 1872 Србија српски Чланци и други саставни делови
Роб Јулка Стратимировић 1895 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ритмичка гимнастика Maрија Мага Магазиновић 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови
Реч две о васпитању наших Српкињица Јулка Стратимировић 1896 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рефлексије (У споменицу Олги Чечелској) Анђелија Станчић-Спајић 1894 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ретка срећа: шаљива игра у једном чину / написала Милева Симићева Милева Симић 1900 Србија српски Монографије
Ренесанса Аница Савић Ребац 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Релативитет у делу Л. Пирандела Исидора Секулић 1926 Србија српски Чланци и други саставни делови
Резигнација Даница Марковић 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Редом (свршетак) Милица Јанковић 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Редом (први део) Милица Јанковић 1920 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рачунске шале за наше мале Јованка Хрваћанин 1946 Србија српски Монографије
Рачуница Милка Свет. Вуловић 1881 Србија српски Преводи
Ратари Милка Гргуровa 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Рат Милица Јанковић 1912 Србија српски Чланци и други саставни делови
Распоред рада у I разреду основне школе Анђелија Станчић-Спајић 1912 Србија српски Монографије
Разуме се ону лепшу Драгиња Драга Гавриловић 1886 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разочаране: роман из турских савремених харема. Први део Анка Каралић 1906 Србија српски Преводи
Размишљање о будућој женској школи Maрија Мага Магазиновић 1942 Србија српски Чланци и други саставни делови
Размишљања о љубави Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Разматрања поводом библиографије књига женских писаца у Југославији Паулина Лебл Албала 1939 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разлози Даница Бандић-Телечки 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
Разговор цвијећа Јелица Беловић Бернаджиковска 1901 Хрватска српски Монографије
Разговор са музом : (Једно ћеретање) Даница Бандић-Телечки 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови

Приказани резултати 301 до 350 од укупно 1761 резултата.