Радови

Наслов Име ауторке Година Земља Језик Тип
Највећи светитељи српски и словенски Анђелија Станчић-Спајић 1934 Србија српски Монографије
Успешно народно лечење Анђелија Станчић-Спајић 1934 Србија српски Монографије
Молила бих с' Анђелија Станчић-Спајић 1891 Србија српски Чланци и други саставни делови
Слика из живота деце Анђелија Станчић-Спајић 1893 Србија српски Чланци и други саставни делови
Како се живи срећно Ана Ват 1897 Србија српски Монографије
Анка и Станко Ана Видовић (рођ. Вусија) 1841 Србија српски Монографије
Алва и Алко Ана Видовић (рођ. Вусија) 1845 Србија српски Монографије
Превара освећена Ана Видовић (рођ. Вусија) 1847 Србија српски Монографије
Љубав и немилост Ана Видовић (рођ. Вусија) 1849 Србија српски Монографије
Размишљања о љубави Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Сењанин Иво Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Грабљење Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Дева витезовица Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Вјерност и љубав, витештво поморца бокешког Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Венчање Далматинца Ана Видовић (рођ. Вусија) Србија српски Монографије
Виђење Ана Видовић (рођ. Вусија) 1842 Србија српски Чланци и други саставни делови
Пјесме Ана Видовић (рођ. Вусија) 1844 Србија српски Монографије
Гласник Српских бабица : орган Удружења дипломираних бабица у Краљевини Србији Ана Коларовска 1911 Србија српски Монографије
Позив на пренумерацију на најновије издање I, II и III књиге "Српскијех народнијех пјесама" сакупио их и на свијет издао Вук Стефан Караџић Ана Марија Краус Караџић 1874 Аустрија српски Монографије
Некролог Ангелина М. Марић 1901 Србија српски Монографије
Патриотске наде Ангелина Тијанић 1904 Србија српски Монографије
"На част Присветога Дјетешца Језуса пјесан", "Присветоме дјетешцу Језусу", "Светому Иван Крститељу у недјељу уочи његове светковине" Аница Бошковић 1961/1962 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор пастирски врху порођења Господинова једне дјевојчице Дубровкиње Аница Бошковић 1881 Хрватска српски Монографије
Пјесни на част Присв. Срца Језусова Аница Бошковић 1873 Италија српски Чланци и други саставни делови
Разговор пастирски (одломак) Аница Бошковић 1973 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор пастирски (одломци) Аница Бошковић 1994 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Разговор с Исукрстом на криђу пропетијем Анице Бошковић дјевојчице дубровачке Аница Бошковић 1998 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
У довршењу својијех сто годишта Аница Бошковић 2010 Србија српски Чланци и други саставни делови
*Песме Аница Бошковић 1873 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
*Превод песме Руђера Бошковића у славу безгрешног зачећа Девице Марије (фрагменти) Аница Бошковић 1881 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
*Сатирични дистих о моралном стању у Дубровнику крајем 18. века Аница Бошковић 1904 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
„У довршењу својијех сто годишта на 3 ђен-а г. 1774. П.Б. пјесан“, „На час присветога Дјетешца Језуса“ Аница Бошковић 1912 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
*Превод песме Руђера Бошковића у славу безгрешног зачећа Девице Марије (одломак) Аница Бошковић 1912 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
*Кореспонденција са братом Аница Бошковић 1912 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
*Писмо Аница Бошковић 1919 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
*Писма Анице Бошковић брату Руђеру; писмо упућено Антуну Соркочевићу; 21 песма; "Разговор пастирски"; тестамент Анице Бошковић Аница Бошковић 1919 Хрватска српски Чланци и други саставни делови
Вечери на мору Аница Савић Ребац 1929 Србија српски Монографије
Предплатонска еротологија Аница Савић Ребац 1932 Македонија српски Монографије
Платонска и хришћанска љубав Аница Савић Ребац 1936 Србија српски Монографије
О природи ствари Аница Савић Ребац 1951 Србија српски Преводи
Минхаузен : његова путовања и пустоловине Аница Савић Ребац 1951 Србија српски Преводи
Смрт у Венецији Аница Савић Ребац 1952 Србија српски Преводи
Весели подвизи Тила Ојленшпигела Аница Савић Ребац 1953 Србија српски Преводи
Античка естетика и наука о књижевности: студија о њеном развоју од почетка до Аристотела Аница Савић Ребац 1955 Србија српски Монографије
Хеленски видици Аница Савић Ребац 1966 Србија српски Монографије
Сабрана дела I - VII Аница Савић Ребац 1984 - 1988 Србија српски Монографије
Најлепше песме Анице Савић Ребац Аница Савић Ребац 2010 Србија српски Монографије
Пан Аница Савић Ребац 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ренесанса Аница Савић Ребац 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Најлепше љубавне песме српских песникиња Аница Савић Ребац 2013 Србија српски Монографије

Приказани резултати 351 до 400 од укупно 1786 резултата.