Радови

Наслов Име ауторке Година Земља Језик Тип
*Уџбеник из ритмике Maрија Мага Магазиновић 1951 Србија српски Некњижна грађа
Вежбе и студије из савремене гимнастике, пластике, ритмике и балета: применјена телесна култура Maрија Мага Магазиновић 1932 Србија српски Монографије
Историја игре Maрија Мага Магазиновић 1951 Србија српски Монографије
Песникиње: Даница Марковић -Татићева Maрија Мага Магазиновић 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови
Песникиње: Кристина Ристићева Maрија Мага Магазиновић 1913 Србија српски Чланци и други саставни делови
Хеди Калмајер, Гимнастика као основ лепоте и женског здравља Maрија Мага Магазиновић 1922 Србија српски Монографије
Изгубљеном првенцу Јела Поповић Спасић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Ђердап Јела Поповић Спасић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Устани, чедо... Јела Поповић Спасић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Срећно оно доба мило... Јела Поповић Спасић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Српчету Јела Поповић Спасић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Јосифу Мариниковићу Јела Поповић Спасић 1897 Србија српски Чланци и други саставни делови
Птичице мала Јела Поповић Спасић 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Спомени Јела Поповић Спасић 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Моме Бошку Јела Поповић Спасић 1899 Србија српски Чланци и други саставни делови
Девојчин гроб Јела Поповић Спасић 1900 Србија српски Чланци и други саставни делови
У очи божића Јела Поповић Спасић 1901 Србија српски Чланци и други саставни делови
Раднику Јела Поповић Спасић 1901 Србија српски Чланци и други саставни делови
Не срди се Јела Поповић Спасић 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
*** Јела Поповић Спасић 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
Нада Јела Поповић Спасић 1902 Србија српски Чланци и други саставни делови
Хоћу да живим Јела Поповић Спасић 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
О, дођи, дођи Јела Поповић Спасић 1906 Србија српски Чланци и други саставни делови
Дошла си... Јела Поповић Спасић 1907 Србија српски Чланци и други саставни делови
Из неопаженог кутка Јела Поповић Спасић 1907 Србија српски Чланци и други саставни делови
Долази јесен... Јела Поповић Спасић 1909 Србија српски Чланци и други саставни делови
*** Јела Поповић Спасић 1909 Србија српски Чланци и други саставни делови
Пролетње буђење Јела Поповић Спасић 1910 Србија српски Чланци и други саставни делови
Материнска читанка: за Српске Кћери и Матере Јела Поповић Спасић 1905 Србија српски Монографије
Срећна писма Јела Поповић Спасић 1895 Србија српски Преводи
Неколико приповедака из светске књижевности Јелена Ђ. Симић 1880 Србија српски Преводи
Девојачка песма Јелена Јела Кујунџић 1864 Србија српски Чланци и други саставни делови
Monumenta Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii edidit Fr. Miklosich Јелена Балшић 1858 Србија српски Монографије
Споменици сръбски од 1395. до 1423. то ест писма писана од републике Дубровачке Кральевима, Деспотима, Войводама и Кнезовима Сръбскием, Босанскием и Приморскием Јелена Балшић 1858 Србија српски Монографије
Споменици српски Јелена Балшић 1862 Србија српски Монографије
Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike Јелена Балшић 1875 Србија српски Монографије
Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога Јелена Балшић 1977 Србија српски Монографије
Стари српски записи и натписи Јелена Балшић 1902 Србија српски Монографије
Старе српске повеље и писма Јелена Балшић 1929 Србија српски Монографије
Antologija stare srpske književnosti (XI–XVIII veka) Јелена Балшић 1960 Србија српски Монографије
Стара српска књижевност Јелена Балшић 1966 Србија српски Монографије
Морфологија ћириличких натписа на Балкану Јелена Балшић 1974 Србија српски Монографије
Списи о Косову Јелена Балшић 1993 Србија српски Монографије
Манастири на тлу Црне Горе Јелена Балшић 1995 Србија српски Монографије
Писах и потписах. Аутобиографске изјаве средњег века Јелена Балшић 1996 Србија српски Монографије
Писци словенског средњег вијека Јелена Балшић 1996 Србија српски Монографије
Стара српска књижевност. Хрестоматија Јелена Балшић 2000 Србија српски Монографије
Стара српска књижевност Јелена Балшић 2001 Србија српски Монографије
Aнтологија старе српске поезије Јелена Балшић 2005 Србија српски Монографије
Извадци листинах и повељах босанских Јелена Балшић 1852 Србија српски Чланци и други саставни делови

Приказани резултати 201 до 250 од укупно 1902 резултата.