Зима

Име ауторке Даница Бандић-Телечки
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Голуб: лист за српску младеж
Број бр. 23, год. XVI
Година 1. децембар 1894.
Страна
Жанр Песма
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке
Веб адреса

Напомена

Ауторка је песму објавила под псеудонимом "Тетка Даница" у Сомбору.

Електронски материјал

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Радови ове ауторке