Жена

Име ауторке Милица Томић
Тип Серијске публикације
Одговорност (уредници) и године уређивања

Све време излажења (1911 - 1921) часопис је уређивала Милица Томић.

Место издавања: Издавач Нови Сад: Српска штампарија дра Светозара Милетића у Новом Саду
Прва-последња година излажења 1911 - 1921
Учесталост једном месечно
Редовност излажења редовно
Тип публикације месечни часопис општег типа за жене
Земља Аустро - Угарска
Језик српски
Библиотеке
Веб адреса

Електронски материјал

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Радови ове ауторке