Српкиња: њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјетност до данас. 1913.   Serbian Woman: her life and work, her cultural development and her folklore art up to date) Edited by: Serbian women writers

Име ауторке Јелица Беловић Бернаджиковска
Тип Серијске публикације
Одговорност (уредници) и године уређивања
Место издавања: Издавач Сарајево: Добротворна задруга српкиња у Иригу (Humanitarian Society of Serbian Women in Irig), Štamparija Pijuković i drug
Прва-последња година излажења
Учесталост
Редовност излажења
Тип публикације
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке
Веб адреса http://dlibra.bgb.rs/dlibra/docmetadata?id=769&from=publication

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Радови ове ауторке