Хећим-баша, или Догађаји Ђузепа Антонелије, доктора у турској служби (књ. 2)