[Остави нек се лист крај листа слаже…]

Име ауторке Јованка Хрваћанин
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Летопис Матице српске
Број год. 101, књ. 313, св. 1/3 (јул-септембар 1927)
Година 1927
Страна 148
Жанр Поезија
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке
Веб адреса

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти