- Да и женске полажу професорске испите.

Име ауторке Даница Бандић-Телечки
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Голуб: лист за српску младеж
Број бр. 2
Година 1894
Страна 29
Жанр Цртица
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке
Веб адреса

Напомена

Цртица је непотписана, али се ауторство приписује Даници Бандић.

Електронски материјал

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Радови ове ауторке