Женски свет

Тип часописа Часопис
Уредник/ци Аркадије Варађанин
Наслов под којим је основан и остали наслови Женски свет
Поднаслов(и) Лист добротворних задруга Српкиња
Место излажења Нови Сад
Издавач Издавач је Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња
Године излажења 1886-1914
Периоди када часопис није излазио нема прекида у излажењу
Периодичност излажења Једном месечно
Редовност излажења Редовно
Језик и писмо Српски језик, ћирилица
Физички опис Формат: А4 Просечан број страница: Између 30 и 40 страна; пагинација се наставља у току јеног годишта Илустрације: Једине илустрације су иницијали који се јављају на почетку већине текстова у часопису.
Број сарадника
Пол сарадника Оба пола су заступљена. Велики је број анонимних аутора и неразјашњених иницијала.
Намера и оријентација часописа, доминантне теме Часопис је оријентисан пре свега на жене, а највише је намењен чланицама Добротворних задруга Српкиња јер доноси извештаје о њиховом деловању и раду њихових скупштина у свим местима где су оне осниване. Залаже се за еманципацију и равноправни положај жена у друштву. Такође, часопис доноси разне теме које се тичу васпитања женске деце, одржавања хигијене, одржавања домаћинства. Доноси и звештаје о раду школа али и новости које се тичу објављивања нових листова и часописа. Поред поучних чланака о просвећивању жена, васпитању деце, извештаја о раду добротворних задруга у Војводини, "Женски свет" је доносио и бројне књижевне прилоге, углавном поезију.
По чему је часопис женски Можемо рећи да је часопис женски зато што је првенствено намењен женској читалачкој публици.
Подаци о дистибуирању часописа и цени 1 форинта или 2 динара у сребру, касније 2 ½ динара у сребру

Коментар

Податке о часопису прикупиле Драгана Грујић и Гордана Ђоковић. Библиографија часописа на: http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=56

Радови објављени у овој публикацији

Receptions