Жена

Тип часописа часопис
Уредница Милица Томић
Наслов под којим је основан и остали наслови Жена
Поднаслов(и) месечни часопис за жене (1911 - 1914), часопис за забаву и поуку (1918 - 1921)
Место излажења Нови Сад
Издавач Српска штампарија дра Светозара Милетића у Новом Саду
Године излажења 1911-1921
Периоди када часопис није излазио 1915, 1916, 1917
Периодичност излажења једном месечно
Редовност излажења редовно
Језик и писмо српски језик, ћирилица
Физички опис Формат: 23 cm, 21 cm, 23 cm Просечан број страница: Између 65 и 75 страна; Илустрације: Илустрације су ретке; неколико фотографија знаменитих жена и понека илустрација у огласима.
Број сарадника број сарадника варира од године до године; око 30
Пол сарадника заступљена су оба пола
Намера и оријентација часописа, доминантне теме Жена је покренута с намером да се бави свим питањима која се тичу живота жене. Лист доноси чланке различитог садржаја, који се баве женском улогом у друштву, политици, култури и кући. Часопис је фокусиран на жене – Српкиње, међутим, нуди добру слику и о женском питању, у најширем смислу, у свету.
По чему је часопис женски Уредница је жена; у питању је женски часопис општег типа (с обзиром на то да се часопис заиста бави свим питањима која се тичу жене и њеног живота тешко је уже одредити тип овог часописа). Не би се могло рећи да је часопис феминистички у правом смислу, пошто се жена обично смешта у оквире традиционално схваћених улога мајке, супруге, ћерке, Српкиње. Са друге стране, инсистира се на образовању за жене.
Подаци о дистибуирању часописа и цени Претплата за Угарску, Аустрију, Босну и Херцеговину, годишње 8 К; на три месеца 2 К. За све друге државе 10 динара годишње. Поједини бројеви Жене коштају 80 потура (1 динар).

Коментар

Поднаслов часописа промењен је 1918. године, уместо „месечни часопис за жене“ (што је био поднаслов у периоду од 1911. до 1914. године), сада стоји „часопис за поуку и забаву“. Што се тиче штампарије, од броја 2 (1911) у питању је Српска штампарија дра Светозара Милетића; од броја 9 (1911) Електрична штампарија дра Светозара Милетића; од бр. 1 (1918) Штампарија Супек; од бр. 3 (1918) Штампарија Супек и Јовановић; од бр. 1 (1920) Штампарија Супек-Јовановић и Богданов. Коначно, као посебно издање часописа Жена излази Календар са сликама за 1912, 1913, 1914. годину. Уредила га је Милица Ј. Томић. доступно у : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд Народна библиотека Србије, Београд Библиотека Матице српске, Нови Сад Податке о часопису уредила Ана Коларић, децембар 2012.

Радови објављени у овој публикацији