Српкиња

Тип часописа календар
Уредник/ци Јован Поповић
Наслов под којим је основан и остали наслови Српкиња
Поднаслов(и) илустровани календар за наш женски свет
Место излажења Велика Кикинда
Издавач Штампарија С. Миленковић
Године излажења 1895
Периоди када часопис није излазио
Периодичност излажења једном годишње
Редовност излажења
Језик и писмо српски језик, ћирилица
Физички опис
Број сарадника
Пол сарадника
Намера и оријентација часописа, доминантне теме
По чему је часопис женски
Подаци о дистибуирању часописа и цени

Коментар

Радови објављени у овој публикацији

Receptions