Домаћица: орган женског друштва и његових Подружина

Тип часописа часопис
Уредник/ци Стеван Бајаловић
Наслов под којим је основан и остали наслови Домаћица: орган женског друштва и његових Подружина
Поднаслов(и) Орган Женског друштва и његових подружина
Место излажења Београд
Издавач Женско друштво (штампарија Задруге штампарских раденика у Београду
Године излажења 1879-1941
Периоди када часопис није излазио 1915-1920
Периодичност излажења једном месечно (првог дана у месецу)
Редовност излажења редовно
Језик и писмо српски језик, ћирилица
Физички опис 26cm; од 15 до 27 стр. по броју (за 1879)
Број сарадника
Пол сарадника женски (претпоставка)
Намера и оријентација часописа, доминантне теме Часопис је пре свега оријентисан на жене, односно на све Српкиње, а нарочито чланице Женског друштва и његових Подружина. Основна намера му је да доноси извештаје о раду Друштва и Подружина, а осим тога и да пружа сва обавештења и приказује све друштвене радње које би могле утицати на благостање породице и унапређење жениног друштвеног положаја. Доминантне теме подељене по рубрикама су: "Васпитање", "Хигијена", "Газдовање", рад "Женског друштва" и "Забава".
По чему је часопис женски Као званичан орган "Женског друштва и његових Подружина", може се рећи да је часопис женски зато што је писан за жене, док му је оријентација комбинована - истовремено је феминистичка, с обзиром да извештава о раду женских удружења, да се залаже за еманципацију и равноправан положај жене у друштву и усмерена на домаћице, истичући значај жене у дому и у домаћинству.
Подаци о дистибуирању часописа и цени Годишња претплата за нечланове 1879. износила је 6 динара. Чланице Женског друштва и његових Подружина добијају часопис бесплатно.
Веб адреса https://sr.wikipedia.org/wiki/Домаћица_(часопис)

Коментар

Радови објављени у овој публикацији