Српкиња : илустрован календар за наш женски свет за ...

Тип часописа Алманах
Наслов под којим је основан и остали наслови Српкиња : илустрован календар за наш женски свет за ...
Поднаслов(и) Њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјетност до данас
Место излажења Београд, Сарајево
Издавач Штампарија Пијуковић и друг
Године излажења 1913
Периоди када часопис није излазио
Периодичност излажења једном годишње
Редовност излажења
Језик и писмо српски језик, ћирилица
Физички опис
Број сарадника
Пол сарадника
Намера и оријентација часописа, доминантне теме
По чему је часопис женски
Подаци о дистибуирању часописа и цени
Веб адреса http://dlibra.bgb.rs/dlibra/docmetadata?id=769&from=publication

Коментар

Радови објављени у овој публикацији

Receptions