Српкиња : илустрован календар за наш женски свет за ...

Тип часописа Календар
Наслов под којим је основан и остали наслови Српкиња : илустрован календар за наш женски свет за ...
Поднаслов(и)
Место излажења Београд, Сарајево
Издавач Штампарија Пијуковић и друг
Године излажења
Периоди када часопис није излазио
Периодичност излажења једном годишње
Редовност излажења
Језик и писмо српски језик, ћирилица
Физички опис
Број сарадника
Пол сарадника
Намера и оријентација часописа, доминантне теме
По чему је часопис женски
Подаци о дистибуирању часописа и цени
Веб адреса http://dlibra.bgb.rs/publication/800

Коментар

Радови објављени у овој публикацији

Receptions