Реализам и стварност: нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе

Аутор Светлана Томић
Тип Монографије
Место издавања: Издавач Београд: Алфа универзитет
Година 2014
Физички опис
Издања
Жанр Научни рад
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке

Веб адреса

https://www.academia.edu/7800874/Realizam_i_stvarnost_nova_tuma%C4%8Denja_proze_srpskog_realizma_iz_rodne_perspektive_www.fsj.edu.rs_fajlovi_Svetlana3_print.pdf