Писах и потписах. Аутобиог¬рафске изјаве средњег века

Аутор Радмила Маринковић
Тип Монографије
Место издавања: Издавач Београд: Нолит
Година 1996
Физички опис
Издања
Жанр Антологија
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке