О женама и књижевности на почетку века

Аутор Биљана Дојчиновић-Нешић
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Ženske studije
Број 11-12
Година 2000
Страна 23-33
Жанр Есеј
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке

Веб адреса

http://www.awin.org.rs/izdava%C5%A1tvo/e-biblioteka/o-%C5%BEenama-i-knji%C5%BEevnosti-na-po%C4%8Detku-veka