Наше прве списатељке драмских дела

Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (29-30. X 2010). Књ. 2, Жене: род, идентитет, књижевност.
Број
Година 2011
Страна 645-655.
Жанр Есеј
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке