Наратолошка трансгресија или српски модернистички гендер-дискурс у књижевној акцији (Милица Јанковић, Исповести, 1913)

Аутор Магдалена Кох
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Теорије и политике рода. Родни идентитети у књижевностима и културама Балкана и југоисточне Европе
Број
Година 2008
Страна 305 - 316
Жанр Есеј
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке