Јулиана Јовичић Стратегије и тактике успешних жена 19.века: На трагу златне деценије српско- немачких веза: Мина и Талфј у приватној преписци

Аутор Светлана Томић
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у РЕЧИ, Часопис за језик, књижевност и културу
Број 7
Година 2014
Страна 203-207
Жанр Приказ
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке

Веб адреса

https://www.academia.edu/10896435/Juliana_Jovi%C4%8Di%C4%87_Strategije_i_taktike_uspe%C5%A1nih_%C5%BEena_19.veka_Na_tragu_zlatne_decenije_srpsko-nema%C4%8Dkih_veza_Mina_i_Talfj_u_privatnoj_prepisci_