Испуњен дуг: (Даница Бандић: Тера баба козлиће)

Аутор Сима С. Цуцић
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Летопис Матице српске
Број књ. 373, св. 3
Година 1954
Страна 254-255
Жанр Есеј
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке