Дискурси феминизма и модернизма у есејима Јулке Хлапец Ђорђевић и Јеле Спиридоновић-Савић

Аутор Дубравка Ђурић
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Poznańskie Studia Slawistyczne
Број 6
Година 2014
Страна 327–340
Жанр Научни рад
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке

Веб адреса

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=20059