Девојачки роман Драге Гавриловић: први женски роман у српској књижевности

Аутор Ана Живковић
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Жене: род, идентитет, књижевност
Број
Година 2011
Страна 293 – 299
Жанр Научни рад
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке